Legmeer-West

Uithoorn

In Legmeer-West in Uithoorn
komen ongeveer 380 woningen.
Daarvan ontwikkelt Van Wijnen
er zo’n 180. Zoals het er nu uitziet
start de verkoop in de eerste
helft van 2018.

Interesse in de ontwikkeling
van Legmeer-West? 

Web Site Builder